ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

De ESV is bezocht door drs. Karel Philipsen, directeur van EarlyBird Rotterdam, voor een visitatie van ons programma Vroeg Engels (VVTO-E). Hij werd vergezeld door Eline Wassens, beleidsmedewerker van het EP-Nuffic te Den Haag. De volgende componenten zijn daarbij uitvoerig tegen het licht gehouden: Beleid en organisatie (visie, planning, deskundigheid) en inrichting van het onderwijs (aankleding lokaal, materialen, onderwijstijd, ononderbroken leerlijn, leerlingvolgsysteem, internationalisering en omgevingsfactoren). Voorafgaand hadden we onze beleidsdocumenten toegestuurd, zodat er op de dag zelf voldoende tijd was voor klassenbezoeken en gesprekken met directie, leerkrachten en leerlingen. In de groepen 2, 4, 6 en 7 zijn klassenbezoeken afgelegd. Ook is er gekeken bij een differentiatiegroepje (een zgn. Pull out group) op het leerplein en bij De Denktank. De beide onderzoekers hebben vervolgens nabesprekingen met leerkrachten gevoerd, met kinderen uit de groepen 6 t/m 8 gesproken en uitgebreid overlegd met directie en native speaker. Op basis van de bevindingen tijdens de visitatie hebben we het predikaat ‘EarlyBirdschool’ weer voor drie jaar veiliggesteld. We voldoen daarmee – nog steeds – als eerste school in Oost-Nederland aan de landelijke standaard voor Vroeg Vreemdetalenonderwijs. Registratie hiervan berust bij het EP-Nuffic in Den Haag. Slechts zo’n 50 van de 7000 basisscholen in Nederland voldoen volledig aan de eisen, geformuleerd in de standaard. Er is dus voldoende reden tot trots! We ontvangen binnenkort de rapportage van EarlyBird. We komen hierop terug in een van de volgende nieuwsbrieven.

 • Aankondiging staking 12 december 2017

  Brief staking 12 december 2017 Opvang stakingdag 12 december Kinderdomein  

  Lees meer >>
 • ESV ABC-boekje

  Het nieuwe ABC-boekje is hier te vinden. Klik op de volgende link om het online in te zien. ABC-Boekje

  Lees meer >>
 • SOS-formulier 2017-2018

  Heeft u het SOS-formulier al ingeleverd? U kunt het formulier hier downloaden. SOS formulier 2017-2018

  Lees meer >>
 • Jaaroverzicht, vrije vrijdagen groepen 1-2-3 en studiedagen

  Jaaroverzicht, vrije vrijdagen groepen 1-2-3 en studiedagen

  U ontvangt het nieuwe jaaroverzicht, waarin alle activiteiten staan vermeld. Uiteraard komt dit rooster ook op de website en in…

  Lees meer >>
 • Brief aan Minister Bussemaker

  Het bestuur van de Enschedese Schoolvereniging heeft voor minister Bussemaker een brief opgesteld. Brief bestuur ESV aan de minister Juni…

  Lees meer >>
 • ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  De ESV is bezocht door drs. Karel Philipsen, directeur van EarlyBird Rotterdam, voor een visitatie van ons programma Vroeg Engels (VVTO-E)….

  Lees meer >>
 • ABC van de ESV

  ABC van de ESV

  Hier vindt u ons ABC-boek.

  Lees meer >>