Onze school

Identiteit
De Enschedese Schoolvereniging (ESV) is de enige zelfstandige, bijzondere school op neutrale grondslag in Enschede en staat open voor leerlingen van iedere levensbeschouwelijke achtergrond waarvan tenminste respect en interesse voor die van anderen deel uitmaken.

Missie
De ESV is een school voor primair onderwijs, die voor iedere leerling waardevol wil zijn. De ESV biedt een doorgaande leerlijn waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen tot zelfstandig, authentiek en sociaal individu op een zo breed mogelijk terrein.

Zorg voor onze leerlingen
We willen al onze leerlingen goed onderwijs en een veilig en warm schoolklimaat bieden. Soms is het nodig extra zorg te bieden, aan leerlingen met leer – en/of gedragsmoeilijkheden.

 • ESV ABC-boekje

  Het nieuwe ABC-boekje is hier te vinden. Klik op de volgende link om het online in te zien. ABC-Boekje

  Lees meer >>
 • Jaaroverzicht, vrije vrijdagen groepen 1-2-3 en studiedagen

  Jaaroverzicht, vrije vrijdagen groepen 1-2-3 en studiedagen

  U ontvangt het nieuwe jaaroverzicht, waarin alle activiteiten staan vermeld. Uiteraard komt dit rooster ook op de website en in…

  Lees meer >>
 • ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  De ESV is bezocht door drs. Karel Philipsen, directeur van EarlyBird Rotterdam, voor een visitatie van ons programma Vroeg Engels (VVTO-E)….

  Lees meer >>
 • SOS-formulier 2017-2018

  Heeft u het SOS-formulier al ingeleverd? U kunt het formulier hier downloaden. SOS formulier 2017-2018

  Lees meer >>
 • ABC van de ESV

  ABC van de ESV

  Hier vindt u ons ABC-boek.

  Lees meer >>