Missie

De ESV biedt een doorgaande leerlijn waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen tot zelfstandig, authentiek en sociaal individu op een zo breed mogelijk terrein.

Dit wil de ESV onder meer bereiken door de leerlingen:

 • de competenties te helpen ontwikkelen die van waarde zijn voor het verdere leven: die het kind in staat stellen de eigen mogelijkheden te verwezenlijken én om te gaan met tegenslag;
 • dagelijks een warme, veilige omgeving en een uitdagend en gevarieerd programma te bieden, waarin die ontwikkeling door het samen werken en spelen, leren en ervaren waarde in zichzelf heeft, en
 • te doordringen van de waarde van zichzelf, van openstaan voor anderen, van kennis van wetenschap en techniek en van deelname aan cultuur en maatschappij.

Wilt u hierover uitgebreider worden geïnformeerd? Klik dan hier voor de Schoolgids 2017-2018 of maak een afspraak.

 • ESV ABC-boekje

  Het nieuwe ABC-boekje is hier te vinden. Klik op de volgende link om het online in te zien. ABC-Boekje

  Lees meer >>
 • Jaaroverzicht, vrije vrijdagen groepen 1-2-3 en studiedagen

  Jaaroverzicht, vrije vrijdagen groepen 1-2-3 en studiedagen

  U ontvangt het nieuwe jaaroverzicht, waarin alle activiteiten staan vermeld. Uiteraard komt dit rooster ook op de website en in…

  Lees meer >>
 • ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  De ESV is bezocht door drs. Karel Philipsen, directeur van EarlyBird Rotterdam, voor een visitatie van ons programma Vroeg Engels (VVTO-E)….

  Lees meer >>
 • SOS-formulier 2017-2018

  Heeft u het SOS-formulier al ingeleverd? U kunt het formulier hier downloaden. SOS formulier 2017-2018

  Lees meer >>
 • ABC van de ESV

  ABC van de ESV

  Hier vindt u ons ABC-boek.

  Lees meer >>