Zorg voor de leerlingen

Iedere leerling op de ESV is een individu in een basisschool-‘maatschappij’. Geen kind is hetzelfde en binnen de sociale schoolcontext geven we ieder kind de ruimte om zich op eigen niveau en naar eigen belangstelling te ontwikkelen. Uiteraard binnen het kader van de wettelijk gestelde eisen. Daarbij ligt de lat op de ESV hoog. We stellen hoge eisen aan ons onderwijs en de zorg voor leerlingen. Voor de meerbegaafde leerlingen is er ‘De Denktank’ en leerlingen met taallees- en/of rekenproblemen krijgen extra zorg en aandacht. Onder meer van onze Remedial Teacher en Intern Begeleider.

Al onze leerlingen krijgen uitstekend onderwijs op maat, binnen een veilig en warm schoolklimaat. Ons leerlingvolgsysteem is een belangrijke component in de informatievoorziening aan ouders over de vooruitgang van hun kinderen. Aan het eind van hun basisschoolcarrière worden de leerlingen door middel van schoolbezoeken en ‘master classes’ voorbereid op het vervolgonderwijs. Een gedegen advies voor de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind hoort is hier onlosmakelijk mee verbonden.

Wilt u hierover uitgebreider worden geïnformeerd? Klik dan hier voor de Schoolgids 2017-2018 of maak een afspraak.

 • ESV ABC-boekje

  Het nieuwe ABC-boekje is hier te vinden. Klik op de volgende link om het online in te zien. ABC-Boekje

  Lees meer >>
 • Jaaroverzicht, vrije vrijdagen groepen 1-2-3 en studiedagen

  Jaaroverzicht, vrije vrijdagen groepen 1-2-3 en studiedagen

  U ontvangt het nieuwe jaaroverzicht, waarin alle activiteiten staan vermeld. Uiteraard komt dit rooster ook op de website en in…

  Lees meer >>
 • ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  De ESV is bezocht door drs. Karel Philipsen, directeur van EarlyBird Rotterdam, voor een visitatie van ons programma Vroeg Engels (VVTO-E)….

  Lees meer >>
 • SOS-formulier 2017-2018

  Heeft u het SOS-formulier al ingeleverd? U kunt het formulier hier downloaden. SOS formulier 2017-2018

  Lees meer >>
 • ABC van de ESV

  ABC van de ESV

  Hier vindt u ons ABC-boek.

  Lees meer >>